POSITIVE EYE CO. LTD


2) AZOLLA

KILIMO CHA CHAKULA BORA CHA MIFUGO KINACHOKUA NA KUVUNWA KILA BAADA YA SIKU (3) TATU TU

Kwetu utapata:


Elimu na utaalam wake

Vitalu vyakuhamishika vyakulimia Azolla (Growbed)

Kuandaliwa bwawa la azolla

Mbegu bora ya Azolla

Bidhaa zake (Vyakula vya mifugo)


LIMA AZOLLA

UPUNGUZE GHARAMA ZA KULISHA MIFUGO YAKO NA UPATE MATOKEO BORA ZAIDI

Azolla ni mmea ambao umethibitika kuwa Chakula bora kwa mifugo na cha gharama nafuu kwani ni mmea rahisi kulima,wenye kutumia eneo dogo na hukua haraka nakuvunwa kila baada ya siku 2-3 tu. Chakula hiki kipo kwenye mfumo wa majani na huwa na virutubisho kwa wingi vya Protini, Vitamins A & B12, amino asidi pamoja na madini mbalimbali ya Calcium, Potassium, Magnesium, Phosphorous na mengineyo mengi.

Chakula hiki cha Azolla huwezakutumika kulisha mifugo mbalimbali kama vile kuku wa Kienyeji, Broilers,Layers, Kuroiler, Malawi, Sasso pia mifugo mingine Kama Bata, Ng'ombe, Nguruwe, Mbuzi, Kondoo, Farasi, Sungura na pia ni chakula kizuri sana kwa Samaki wanaofugwa kwenye mabwawa kama Kambale (Afican Catfish), Sato (Tilapia)n.k


BAADHI YA FAIDA ZA KULISHA AZOLLA KWA MIFUGO YAKO.


1) Kupunguza gharama za chakula kwa mifugo yako kati ya 30% hadi 50% Haswa wafugaji wa kuku wakisasa.


2)Azolla kwa kuku inawasaidia kuongeza kiasi cha utagaji wa mayai na mayai huwa na ubora kwa kuwa na kiini cha njano.


3) Husaidia kupunguza kiasi cha mafuta kwa Ng'ombe na hupelekea kuongeza kiasi cha maziwa kwa Ng'ombe kuanzia 15% -25% na maziwa hayo huwa na ubora wa hali ya juu. ( Low butterfatty)


4) Vile vile inasaidia kupunguza magonjwa kwa mifugo kama Ng'ombe kwa kupunguza magonjwa ya Kimea ambayo huathiri kiwanda cha maziwa kwa Ng'ombe ( Chuchu za Ng'ombe)


5) Azolla pia inasaidia kujenga afya nzuri kwa mifugo yote inayotumia AZOLLA.


6) Ni chakula rahisi kumeng’enywa na mifumo ya chakula ya wanyama aina zote.


7)Huchangia kwenye ukuaji wa haraka wa mifugo mbalimbali.


8) Mbali na Faida kwa mifugo pia Azolla ni mbolea nzuri kwa ajili ya kilimo cha Mbogamboga na mazao mengineyo.


KUPATA MAFUNZO, MBEGU BORA YA AZOLLA NA KUANDALIWA KITALU CHAKO ILI KUANZA KILIMO HIKI

WASILIANA NASI

Piga: 0745122229, Whatsup +255788198080